_edited.jpg

מתחילים

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית שנה א'

בשנה הראשונה נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני. נתוודע למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש בגוף ובלב.

 

נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם, העצמי והאחר, ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו. נכיר גם את תורת ההשתחררות הבודהיסטית, שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכון אנו יכולים לממש בצורה טובה יותר את הפוטנציאל האדיר הגלום בתודעת האדם, לשנות את תבניות התודעה, להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו.

 

בין הנושאים:

• התוודעות, התבוננות בלתי שופטת, קשב, ריכוז ומדיטציה

• השתנות, התהוות גומלין ותהליכי 'אני'

• בהירות ובלבול, היאחזות ושחרור, מלחמה ושלום

• מקורות שפע, מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים

כל מפגש בתכנית, בכל שלביה ושנותיה, כולל:

אימון במדיטציה, חקירת המדיטציה, התנסויות מלמדות, למידה עיונית סדורה, רב שיח שעניינו יישום הלמידה והאימון בחיי היומיום

 

מבנה התוכנית:

20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוכים

עלות הקורס: 5500 ש״ח 

כולל 200 ש״ח דמי רישום 

אנא מלאו את טופס השאלון עם הרישום לקורס

-גביית דמי הרישום על מנת לשריין לך מקום בקורס.

-תשלום דמי הרישום מהווה חלק משכר הלימוד, משולם באופן חד פעמי ואינו מוחזר במקרה של ביטול ההרשמה.

-דמי הרישום יוחזרו במידה והקורס לא יפתח.

מחזור ראשון

  עם יובל אידו טל וגיתית שריקי

ימי שלישי, בין השעות 12:00-9:00

החל מה- 12.10.21

מחזור שני

עם יובל אידו טל ועדה אבשלום

ימי שישי, בין השעות 08:30-11:30

החל מה- 15.10.21

מחזור שלישי

עם מאיה לאוב, ד״ר אסף סטי אל-בר

ימי שני, 18:00-15:00 

החל מה- 07.02.2022

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מאיה לאוב

ד״ר אסף סטי אל-בר

יובל אידו טל

עדה אבשלום

גיתית שריקי

הקורס מיועד לקהל הרחב