_edited.jpg

מתחילים

אימון לחיים בהשראה בודהיסטית שנה א'

מה בין אימון לסבל?

בשנה הראשונה נתוודע לתורת הנפש הבודהיסטית באופן מעשי ועיוני. נתוודע למדיטציה כדרך מרכזית להתבוננות ולחקירה, לקשב פתוח, ולקבלה של המתרחש בגוף ובלב.

 

נתוודע לאופנים בהם נוצר הסבל האנושי מתוך כשלים בהבנת העולם, העצמי והאחר, ומתוך פעולות שגויות שנובעות מהבנה זו. נכיר גם את תורת ההשתחררות הבודהיסטית, שמלמדת כיצד באמצעות אימון נכון אנו יכולים לממש בצורה טובה יותר את הפוטנציאל האדיר הגלום בתודעת האדם, לשנות את תבניות התודעה, להשתחרר מסבל מיותר ולפתח איכויות מיטיבות שנמצאות בנו.

 

בין הנושאים:

• התוודעות, התבוננות בלתי שופטת, קשב, ריכוז ומדיטציה

• השתנות, התהוות גומלין ותהליכי 'אני'

• בהירות ובלבול, היאחזות ושחרור, מלחמה ושלום

• מקורות שפע, מקורות מצוקה ושדות אימון מומלצים

מבנה התוכנית:

20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוכים

עלות הקורס: 4,900 ש"ח 

הרישום לתוכנית מותנה במילוי טופס הקורס 

מחזור ראשון

בהנחיית: טלי הלמן מור, יובל אידו טל

ימי רביעי, בין השעות 8:30-11:30

החל מה- 14.10.20

מחזור שני

בהנחיית: יובל אידו טל, מאיה לאוב

ימי שני, בין השעות 16:00-19:00

החל מה- 26.10.20

מחזור שלישי

בהנחיית: יובל אידו טל, מאיה לאוב

ימי שישי, בין השעות 08:30-11:30

החל מה- 8.1.21

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

מאיה לאוב

יובל אידו טל

טלי הלמן-מור

הקורס מיועד לקהל הרחב