קורסים שנתיים

שנת חיי האחרונה: המוות כשעון מעורר לחיים

מנחים: יובל אידו טל, מאיה לאוב, תמיר גילת 

20 מפגשים + 4 ימי לימוד ותרגול ארוך 

11.10.2021, ימי שני, 18:00-15:00

הקורס מיועד לתלמידים שהשלימו שנת לימוד אחת

תורת הנפש הבודהיסטית מעודדת אותנו 'להסתכל למוות בעיניים' בלא הכחשה ובלא אימה, להתוודע למותנו וכך להתוודע גם לחיינו. בקורס זה נשתמש במוות כשעון המעורר אותנו לנצל היטב את הזמן שנותר לנו. באופן מעשי מאד, נהפוך את המיתה ואת המוות מאיום לכאורה, למציאות בעלת ערך רב, מציאות שיש טעם להכיר וללמוד באומץ לב.

הקורס הינו מעשי ויישומי באופיו. המשתתפים יחיו בפועל את חייהם בשנה הקרובה על פי האימון, התובנות וההחלטות שיגבשו לעצמם במהלך הלימוד.

על ריקות, אנושיות וחסד

tori-1976609_1920.jpg

עם עדה אבשלום וגיתית שריקי

20 מפגשים + 4 ימי תרגול 

ימי רביעי 12:00-9:00, החל ב- 17.11.2021

קורס לממשיכים

איש ואישה נוצקים ונולדים לצורתם, לאנושיותם, לצערם, לאהבתם, לשמחתם. 

אישה ואיש חולקים גם ממד אחר, בלתי נתפש. החופשי מהדמיותיהם. 

ממד ללא בסיס,  שאין בו סוף והתחלה. שבו אין אדמה, אין מים, אין אש, אין אוויר. ממד שהוא סוף הצער.

זוהי הצורה וזוהי הריקות, אמצע לא שתיים. 

בתכנית זאת נבקש לחקור יחד ריקות וצורה, אנושיות וחסד כדרך חיים. 

אופן היות בעולם שיש בו  אינטימיות גדולה עם כל האנושי, 

ובאותה נשימה, חופש מצורות והדמיות. חופש מצער. 

הצער והחופש ממנו, הריקות והצורה מתגלים בנו אז יחד כחסד גדול.   

     

התכנית תכלול לימוד טקסטים שונים, התבוננות, תרגול ושיח.