מגוון מדיטציות מוקלטות, מונחות על ידי מורי פסיכו-דהרמה מתוך מפגשי הדהרמה.