מבעד לכעס – התבוננות בודהיסטית על רגשות
 

כעס הוא רגש עוצמתי שעשוי להחוות כאש המכלה את כל שעומד בדרכה. הוא מעורר בנו מגוון רחב של תחושות ורגשות לא פושטים כגון, חוסר שקט,  תסכול, סלידה, אלימות, אשמה ובושה. ועם זאת, אין אנושי ממנו.

התרגול הבודהיסטי מבקש מאיתנו ללמוד את הכעס כתופעה אנושית. להכיר בו ולהסכים לחוות אותו, מבלי להיאבק או לאחוז בו ובתנאים המלבים אותו. דרך מפגש עם הכעס אנחנו לומדות את אפשרות ההתבוננות והוויתור, מתוך החוויה.

בין הנושאים בהם נעמיק בקורס: מהו כעס וכיצד הוא נחווה. מה התנאים הפנימיים המפעילים והמלבים אותו וכיצד תחושת מוצקות 'האני' קשורה לכך. נבחן ונלמד השקפות ותרגולים שונים מתוך הדרך הבודהיסטית למפגש אחר עם כעס.

הקורס יכלול: תרגולי מדיטציה, עבודה בזוגות, שיח ולימוד

מבנה הקורס

6 מפגשים (3 שעות כל מפגש) + יום תרגול ארוך

בהנחיית: גיתית שריקי

ימי רביעי בין השעות 18:00-21:00 + יום תרגול (9/4)

החל מה- 3/3/2021

עלות הקורס: 1,300 ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

גיתית שריקי

הקורס מיועד לקהל הרחב