קורסים | סדנאות | שבתות תרגול| מפגשי דהרמה 

מבוא קצרצר

ברוח בודהיסטית

הדרך והחכמה

התרגול כמרכז

קורסי דהרמה

ברוח הדהרמה

קמים מהכרית

תוכניות מטפלים

ברוח בודהיסטית

דהרמה בארגונים

העיון בטקסטים המסורתיים של הבודהיזם הוא ציר מרכזי מאד בהעמקת ההבנה של חוכמת המעשה שהוא מציע ושל התרגולים ואימוני הרוח שהם מרכיב כל כך חיוני בתהליכי ההתפתחות של הלומדים והמתרגלים. במהלך 2500 שנותיו של הבודהיזם נוסחו בריבוי הזרמים שבו אלפי טקסטים, מגוונים לאין קץ. בכל שנה נתמקד בכמה מהם ונעמיק בהם חקר ביחד. ניקח את המילים המונחות על הדף ונפיח בהן חיים מתוך בחינת ההצטלבות שבין המילים, הרעיונות ודרכי התרגול שמציעים הטקסטים, לבין סוגיות החיים שנוכחות בחיינו הממשיים, שלא מתקיימים על דפים, אלא בשדות האתגר האינסופיים של חיינו. 

סמסטר א

ממשיכים

הלב והיהלום

עיון שיטתי ואימון חי בסוטרת הלב ובסוטרת היהלום

מנחה: יובל אידו טל

20 מפגשים

8.11.20, ימי ראשון 08:30-11:30

הקורס מיועד לתלמידים שהשלימו שתי שנות לימוד בתוכניות השונות

שתיים מסוטרות הריקות והחמלה המרכזיות בעולם הבודהיסטי הן סוטרת היהלום וסוטרת הלב. זאת, למרות ובזכות האיכויות המערערות העומדות ביסודן, חדות ורכות מחשבתן, וחדות ורכות דרכי האימון שהן מציעות