Happy%20Childhood_edited.jpg

גוף וטרנספורמציה
מודעות לגוף כדרך לשינוי הרגלים מנטליים

ממשיכים

האם אנחנו חייבים לגרש את השדים שבתוכנו, או שאולי אפשר לנהוג בהם בדרך אחרת? בקורס נלמד איך ניתן לחיות עם נִגְּעֵי המשיכה והסלידה ('קלשות' בסנסקריט), מבלי לקרוא להם 'נגעים', ונציע את התרגול כדרך לנווט בצורה נכונה את ההרגלים הלא-סימפטיים של התודעה. נחקור את השֵד, המכשפה או סוס הפרא שבתוכנו, ונציע דרך להפוך אותם לשותפים במסע.

התרגול יתבסס על ערוּת לגוף ועל מודעות לתחושה הפיסית כאמצעי לתמורה רדיקלית, בתוכה תמורה של הלכי הרוח.

הקורס מבוסס על הספר גוף אנושי מדי (רסלינג 2014). המפגשים יכללו מדיטציות מונחות, קריאה בטקסטים עיוניים, הרצאות ושיחות.

מבנה הקורס

5 מפגשים + חצי יום תרגול

בהנחיית: ד"ר עינב רוזנבליט

ימי חמישי, בין השעות: 08:30-10:30

החל מה- 25/2/2021

עלות הקורס: 750 ש"ח 

תקנון לימודים

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר עינב רוזנבליט

מתאים למי שעבר קורס בודהיזם אחד לפחות