meditation-2214532_1280_edited_edited.jpg

בודהיזם: מההתחלה
 

הקורס מיועד לקהל הרחב

הבודהיזם הוא תורת חיים בת 2,500 שנה, שלמרות עתיקותה וריחוקה הגיאוגרפי רלוונטית ועכשווית להפתיע גם לנו בישראל ובמערב. 

נכיר את יסודות המחשבה, התובנות והאימון הבודהיסטי. נתוודע לראיית העולם ולמפות הנפש של התורה הבודהיסטית, ולדרכי האימון במסורות  השונות.

ההבנה הבודהיסטית הבסיסית היא שאת רוב רובו של הסבל בחיינו מחוללת התודעה. לפיכך, הבנת צורת העבודה של התודעה והדרכים האפשריות לאימון התודעה לשם השתחררות מכבליה יעמדו במרכז המפגשים

הסדרה משלבת הרצאות פרונטליות ומדיטציה מונחית.

 

ארבעה מפגשי הכרות

ימי ראשון | החל מ- 12 בספטמבר

 

עם יובל אידו טל | 18:00-20:00 | בזום 

עם ד"ר אסף סטי אל-בר | 19:00-21:00 | במרכז גוף נפש, רמת-השרון

 

400 ש״ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

ד"ר אסף סטי אל-בר

יובל אידו טל