IMG_9801.jpeg

אתיקה כעדינות ואינטימיות: סדנת חקירה

הזמנה לחקירה משותפת של אתיקה בחיינו. כיצד אנחנו מבקשים להיות ולחיות בעולם?

אתיקה שאינה מבססת עצמה על ציווים וכללים חיצוניים, אלא היא ביטוי לנוכחות עדינה ואינטימית עם  עצמנו, עם אחרים, עם המציאות.

 

התבוננות בשדה האתיקה כשדה תרגול (חמשת כללי האתיקה נקראים 'צעדים לתרגול') המזמינים לאופן היות אחר בעולם. שדות בהם אנחנו לוקחים על עצמנו מבחירה ריסון (הימנעות מ...], השתהות והתבוננות, המאפשרים התהוותן של עדינות ואינטימיות. זו שפה שיש לגלות. בהירות. חוכמה וחמלה השלובות זו בזו. היוצרת מתוכן תנועה המבקשת להיות בתואם עם פנים וחוץ.

 

בסדנה נחקור יחד, במדיטציה ושיחה, מהי אתיקה עבורנו? מה האופן בו אנחנו מבקשים להיות ולחיות בעולם? מה מיטיב? מה פוגע ? מה אנושי? ומה הקשר של עדינות ואינטימיות לכל זה.

ארבעה מפגשים עם גיתית שריקי 

ימי שני ורביעי בין השעות 21:00-18:00 

בתאריכים 

19.7, 21.7, 26.7, 28.7 

עלות הסדנה:  650 ש״ח 

תקנון

תשלום עבור הקורס יהווה הסכמה לתקנון הלימודים

פתיחת קורס מותנית במספר נרשמים. לביה"ס שמורה הזכות שלא לפתוח קורס ו/או לדחות את מועד פתיחתו. 

גיתית שריקי

הסדנה מיועדת לבעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתרגול